Chrípka (influenza)

Chrípka je vysoko nákazlivé akútne horúčkové ochorenie respiračného traktu s náhlym začiatkom a sezónnym výskytom (epidemická chrípka). Možný je tiež pandemický výskyt. Zdrojom nákazy je chorý človek a chrípka sa prenáša najmä vzdušnou cestou – kvapôčkami.

Taktiež sa môžete nakaziť „sprostredkovane“ dotýkáním sa nosa alebo očí rukami, ktoré sa dostali do styku s chorou osobou.

Pôvodcom ochorenia je vírus chrípky patriaci medzi Orthomyxoviridae, podľa antigénnych odlišností sa delí na typy A, B, C.

  • Typ A podlieha najčastejším antigénnym zmenám, je príčinou každoročných epidémií a môže vyvolať aj pandémiu.
  • Typ B vyvoláva miernejšie ochorenie a menej často sa antigénne mení.
  • Typ C vyvoláva sporadické ochorenia s miernym priebehom počas celého roka.

V posledných rokoch sú chrípkové epidémie spôsobené chrípkovými vírusmi A (H3N2 a H1N1) a vírusmi chrípky B.

Inkubačná doba je krátka: 1–2 dni.


Základom prevencie chrípky je každoročné očkovanie.
Využite možnosť úhrady zo zdravotného poistenia!

Očkovanie hradené plne zo zdravotného poistenia